LEGAL

 

1. DATE DE IDENTIFICARE

Vizitați site-ul www.SBGMedia.es deținut de SBG MEDIA GROUP. 

2. ACCEPTAREA UTILIZATORULUI

Prezentul aviz legal reglementează accesul și utilizarea site-ului www.sbgmedia.es (în continuare „site-ul web”) pe care COMPANIA îl pune la dispoziția utilizatorilor de internet. Utilizatorul este înțeles persoana care accesează, navighează, folosește sau participă la serviciile și activitățile de pe Web.

Accesul și navigarea unui utilizator prin web implică acceptarea fără rezerve a prezentei notificări legale.

COMPANIA poate oferi servicii prin intermediul site-ului web care pot fi supuse propriilor sale condiții particulare, despre care Utilizatorul va fi informat în fiecare caz specific.  

3. UTILIZAREA WEB

3.1. Utilizatorul este de acord să utilizeze Web-ul, conținutul și serviciile în conformitate cu legea, prezentul aviz legal, bunele obiceiuri și ordinea publică. În același mod, Utilizatorul este de acord să nu utilizeze Web-ul sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia în scopuri sau efecte care sunt ilicite sau contrare conținutului prezentei notificări legale, dăunătoare intereselor sau drepturilor unor terți, sau că în orice poate deteriora, dezactiva sau deteriora Web-ul sau serviciile acestuia sau poate împiedica utilizarea normală a Web-ului de către alți Utilizatori.

3.2. Utilizatorul este de acord în mod expres să nu distrugă, să modifice, să dezactiveze sau, în alt mod, să deterioreze datele, programele sau documentele electronice și altele găsite pe web.

3.3. Utilizatorul se angajează să nu obstrucționeze accesul altor utilizatori la serviciul de acces prin consumul masiv de resurse informatice prin care COMPANIA furnizează serviciul, precum și să efectueze acțiuni care deteriorează, întrerup sau generează erori în sistemele sau serviciile menționate. .

3.4. Utilizatorul este de acord să nu introducă programe, viruși, macro-uri, applet-uri, controale ActiveX sau orice alt dispozitiv logic sau secvență de caractere care cauzează sau sunt susceptibile de a provoca orice tip de modificare în sistemele informatice ale COMPANIEI sau ale terților.

3.5. Utilizatorul este de acord să nu obțină informații, mesaje, grafică, desene, fișiere de sunet și / sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material accesibil prin intermediul Web-ului sau a serviciilor oferite în acesta.

3.6. Se înțelege că accesul sau utilizarea Webului de către utilizator implică acceptarea de către utilizator a Notificării legale pe care COMPANIA a publicat-o în momentul accesului, care va fi întotdeauna disponibilă utilizatorilor.

3.7. Dacă este disponibil, utilizatorul este de acord să utilizeze corespunzător conținutul și serviciile (cum ar fi comentarii, forumuri de opinie sau pagini deschise cititorului) pe care COMPANIA le oferă pe site-ul său și să nu le folosească pentru a suporta activități ilegale sau contrare bunului credința și ordinea juridică; Diseminați conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă, pornografică-ilegală, susținând terorismul sau încălcând drepturile omului.

4. ACCESUL LA WEB ȘI PAROLE

4.1. Accesul la Web de către utilizatori este gratuit și deschis. Unele dintre serviciile și conținutul oferit de COMPANIE pot fi supuse contractării prealabile a serviciului și plata unei sume de bani în modul stabilit în Condițiile generale de contractare, caz în care acestea vă vor fi puse la dispoziție în mod clar.

4.2. Atunci când este necesar ca utilizatorul să se înregistreze sau să furnizeze date cu caracter personal pentru a putea achiziționa oricare dintre servicii, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor vor aplica prevederile secțiunii 9 din prezentul aviz legal, precum și prevederile din Politica de confidențialitate.

4.3. Contractarea produselor prin intermediul Web de către minori este interzisă, fiind necesar să obțină în mod corespunzător și în prealabil, consimțământul părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai acestora, care vor fi considerați responsabili pentru actele desfășurate de minorii aflați în sarcina dumneavoastră.

4.4. Dacă, pentru a utiliza un serviciu pe Web, utilizatorul trebuie să procedeze la înregistrare, utilizatorul va fi responsabil pentru furnizarea de informații adevărate și legale. Dacă, ca urmare a înregistrării, utilizatorului i se va furniza o parolă, el / ea este de acord să facă o utilizare diligentă și să păstreze parola secretă pentru a accesa aceste servicii. Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea și confidențialitatea corespunzătoare a oricăror identificatori și / sau parole furnizate de COMPANIE și se angajează să nu cedeze utilizarea lor către terți, fie temporar, fie permanent, sau să le permită accesul către persoane externe. Utilizatorul va fi responsabil pentru utilizarea serviciilor de către orice terță parte nelegitimă care folosește o parolă în acest scop din cauza utilizării nepăsătoare sau a pierderii acesteia de către utilizator.

4.5. Utilizatorul este obligat să notifice imediat COMPANIA cu privire la orice fapt care permite utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor și / sau parolelor, cum ar fi furtul, pierderea sau accesul neautorizat la acestea, pentru a continua cu anularea imediată a acestora. Atâta timp cât astfel de evenimente nu sunt comunicate, COMPANIA va fi scutită de orice răspundere care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor și / sau parolelor de către terți neautorizați.


5. MODIFICAREA CONDIȚIILOR AVIZULUI JURIDIC

COMPANIA își rezervă în mod expres dreptul de a modifica prezentul aviz legal. Utilizatorul recunoaște și acceptă că este responsabilitatea lor să revizuiască site-ul web și prezentul aviz legal.

6. LIMITAREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

6.1. COMPANIA se angajează să depună toate eforturile pentru a evita orice eroare în conținutul care poate apărea pe web. În orice caz, COMPANIA va fi scutită de orice răspundere care decurge din posibile erori în conținutul care poate apărea pe Web, cu condiția ca acestea să nu îi fie atribuite.

6.2. COMPANIA nu garantează că Web-ul și serverul sunt libere de viruși și nu este responsabilă pentru eventualele daune care ar putea apărea din interferențe, omisiuni, întreruperi, viruși de computer, defecțiuni telefonice sau deconectări în funcționarea operațională a acestui sistem electronic, motivat prin cauze dincolo de controlul COMPANIEI,
 întârzieri sau blocaje în utilizarea acestui sistem electronic cauzate de deficiențe ale liniilor telefonice sau suprasolicitări în sistemul de internet sau alte sisteme electronice, precum și daune care pot fi cauzate de terți prin interferențe ilegitime dincolo de controlul COMPANIEI.

7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

7.1. Toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală ale site-ului www.lavanguardia.com și conținutul acestuia (texte, imagini, sunete, audio, video, desene, reclame, software) aparțin COMPANIEI sau, după caz, terților, cărora li se adresează corespunde exercitarea exclusivă a drepturilor de exploatare a acestora în orice formă și, mai ales, cu un caracter enunțiativ, dar nu limitativ, drepturile de reproducere, copiere, distribuție, transformare, comercializare și comunicare publică.

7.2. Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv metoda de a le pune la dispoziție, în întregime sau parțial conținutul acestei pagini web, în ​​orice mediu și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea COMPANIEI, sunt expres interzise. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate industrială și intelectuală deținute de COMPANIE și de terți.

7.3. Utilizatorul poate vizualiza toate elementele, le poate imprima, le poate copia și stoca pe hard diskul computerului sau pe orice alt suport fizic atâta timp cât este, exclusiv și exclusiv, pentru utilizarea lor personală și privată, fiind, prin urmare, a interzis strict utilizarea lor în alte scopuri, distribuirea acestuia, precum și modificarea, modificarea sau decompilarea acestuia.

7.4. COMPANIA oferă acces la toate tipurile de informații, servicii, programe sau date de pe internet care pot aparține unor terți, caz în care COMPANIA nu este responsabilă pentru conținutul menționat sau pentru orice pretenții care pot apărea din calitatea, fiabilitatea, acuratețea sau corectarea acestora.

8. LINKURI TERȚE

8.1. În cazul în care Web-ul conține legături sau hyperlinkuri către alte locuri de pe Internet, COMPANIA nu va exercita niciun fel de control asupra acestor locuri și conținuturi. COMPANIA nu își va asuma în nici un caz nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site Web terță parte și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, lărgimea, veridicitatea și validitatea oricăror materiale sau informații conținute în șef al hyperlinkurilor sau al altor locuri de pe Internet.

8.2. Aceste linkuri sunt furnizate exclusiv pentru a informa Utilizatorul despre existența altor surse de informații despre un anumit subiect, iar includerea unui link nu implică aprobarea paginii web conectate de către COMPANIE.

8.3. COMPANIA autorizează doar menționarea conținutului său pe alte site-uri web, cu tratamentul pe care îl consideră atâta timp cât este respectuos, respectă legislația în vigoare și în niciun caz nu reproduce, fără autorizarea cuvenită, conținutul COMPANIEI.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1. COMPANIA adoptă măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal și pentru a evita modificarea, pierderea, tratarea și / sau accesul neautorizat al acesteia, ținând cont de stadiul tehnicii, de natura datelor stocate și de riscurile pentru la care sunt expuși, totul în conformitate cu prevederile legislației spaniole privind protecția datelor cu caracter personal.

9.2. Utilizatorul poate furniza COMPANIEI datele sale personale prin diferitele formulare care apar pe Web în acest scop. Aceste formulare încorporează un text legal privind protecția datelor cu caracter personal care respectă cerințele stabilite în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).

În același mod, COMPANIA poate obține date personale provenind din navigarea și / sau utilizarea dvs. pe Web, în ​​conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

9.3. Vă rugăm să citiți cu atenție textele legale, în special Politica noastră de confidențialitate, înainte de a furniza datele dvs. personale.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

În cazul în care apare orice conflict sau discrepanță în interpretarea sau aplicarea prezentei notificări legale, instanțele și tribunalele care, după caz, vor asculta problema, vor fi cele prevăzute de reglementările legale aplicabile în materie de jurisdicție competentă, în care este servit, în cazul consumatorilor finali, la locul unde își au reședința obișnuită.

În cazul unei companii, ambele părți se supun instanțelor și tribunalelor din Barcelona (Spania), renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție.


Trimiteți un comentariu